Om Per Furumo

Om Per Furumo

liggandeper

Per Furumo är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tog examen 1984. Arbetade länge som frilansande sångare och och pedagog, har som sångare i Eric Ericsons Kammarkör och Radiokören arbetat med världens främsta dirigenter, orkestrar och sångsolister.Är medlem i Röstfrämjandet, en sammanslutning av läkare, logopeder och sångpedagoger som för fortlöpande samtal i div. röstfrågor. Samarbetar med företrädare för dessa grupper. Har stor erfarenhet som presentatör och konferencier i olika sammanhang. Per har omsatt och förpackat sina kunskaper från sången för näringslivet. Idag arbetar han uteslutande med sina företag Voice and Message AB och Röst och Budskap AB i  muntlig kommunikation, retorik och presentationsteknik.
Trots modern teknik – ingenting slår god muntlig kommunikation!

Comments are closed