Referenser

Referenser

Utmärkta referenser kan lämnas av bland andra följande personer:

Joachim Danielsson, Stadsdirektör Uppsala Kommun, tel. 018- 727 00 00

Mai-Lis Hellenius, Professor Kardiologi, Karolinska Institutet, tel. 08-51 77 00 00

Mattias Karldén, Försäljningschef  SEB Trygg Liv, tel.  0771- 62 10 00

Carina Månsson, Personaldirektör  SCA Hygiene Products AB, tel. +4688-788 51 00

Jonas Olbe, Utbildningschef Sveriges Advokatsamfund, tel. 08-459 03 00

Comments are closed