Tjänster

tjanster

Retorikkurs – utveckla din förmåga att kommunicera

SYFTE OCH MÅL med en kurs i retorik eller presentationsteknik är alltid att utveckla din förmåga att i det skarpa läget nå fram med största möjliga effekt, att öka förutsättningarna för att fånga och fängsla, ta bort hinder och eventuella hämningar i den professionella talarsituationen, att utveckla förmågan att inge förtroende, att uppnå ännu vassare och effektivare muntlig kommunikation. Det handlar om att, oavsett ämne, få mottagaren att vilja lyssna!

Workshop

Inledning/uppvärmning-innefattande enkla
andnings-och röstövningar, medicinska rön, forskning. Anföranden/presentationer med eller utan powerpoint och med ständig feedback. Successivt tillgodogör vi oss Manualen, det vill säga det grundläggande ramverk som gäller för alla professionella talarsituationer. Konstant retorisk ledsagning både gällande tal, agerande och innehåll ingår i vår kurs i retorik.

 

Individuell
konsultation

Vi lägger upp en individuellt anpassad plan med flera konsultations-tillfällen. Genomgång och coachning av för kunden aktuella anföranden och presentationer.

 

Föreläsning

Föreläsningen är en anpassad version av workshopen och ger inspiration och insikter beträffande vårt viktigaste verktyg, rösten, och de signaler vi sänder med tal och agerande.

Ovanstående upplägg går att få i dessa utbildningar:

Retorikkurs, presentationsteknik, ledarskapsutbildning, chefsträning, röstcoachning, kroppsspråk, säljkurser, inspirationsföreläsningar med mera.

Kurs i retorik – vassare muntlig kommunikation med Per Furumo

Vår retorikkurs är till för att inspirera och lära dig att kommunicera på ett övertygande och trovärdigt sätt. Oavsett nivå kan alla utvecklas och ta nästa steg.

Gå en kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB och du får lära dig allt – från grunder och struktur i muntlig presentation, till hur du formulerar dig, argumenterar och – kanske viktigast av allt – hur du förstärker ditt budskap med hjälp av tal och agerande. Genom att gå en kurs i retorik lär du dig att fånga åhörarnas intresse och du kommer att känna dig tryggare och säkrare i samband med muntliga presentationer.

Modern retorik – en retorikkurs som utvecklar din förmåga att övertyga

God retorik är inte det enda i världen – men oj vilket kraftfullt verktyg och konkurrensmedel det kan vara. På en marknad där avvikelsen mellan olika tjänster och produkter ofta är försumbar för mottagaren/kunden kan god muntlig kommunikation vara det som gör skillnaden.

Här är bara några pluseffekter som god retorik kan åstadkomma:

  • Bättre införsäljning av tjänster, produkter och idéer ger fler och nöjdare kunder och kollegor.
  • Kommunikationen inom organisationen förbättras och risken för missförstånd minskas
  • Beslutsfattandet underlättas genom större tydlighet.
  • God kommunikation spar tid.

Retorikkurs – några grundläggande tips:

Oavsett taltempot – stressa inte! Den lugna talaren övertygar oftast mer. Här ingår att göra pauser som ger publiken chansen att ta in vad talaren har sagt. Pauser påverkar orden och dramaturgin i anförandet – se bara på de bästa talarna inom politiken, som ofta gör långa pauser i sina tal.

Viktigt för talet är självklart också volymen och artikulationen. Våga använd något mer volym än i normal satalston men alltid i ditt bekvämlighetsregister. Våga också artikulera ordentligt – god artikulation signalerar engagemang.

Intresserad av att utveckla din muntliga kommunikation? Välkommen att kontakta oss så ger vi dig de retoriska redskap som du behöver för att fånga lyssnaren från den första sekunden. En kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB kommer att ge dig viktiga grunder i modern retorik och konsten att tala inför en publik.

Comments are closed