Tjänster

tjanster
SYFTE OCH MÅL är alltid att utveckla din förmåga att i det skarpa läget nå fram med största möjliga effekt, att öka förutsättningarna för att fånga och fängsla, ta bort hinder och eventuella hämningar i den professionella talarsituationen, att utveckla förmågan att inge förtroende, att uppnå ännu vassare och effektivare muntlig kommunikation. Det handlar om att, oavsett ämne, få mottagaren att vilja lyssna!

Workshop

Inledning/uppvärmning-innefattande enkla
andnings-och röstövningar, medicinska rön, forskning. Anföranden/presentationer med eller utan powerpoint och med ständig feedback. Successivt tillgodogör vi oss Manualen, d v s det grundläggande ramverk som gäller för alla professionella talarsituationer. Konstant retorisk ledsagning.

 

Individuell
konsultation

Vi lägger upp en individuellt anpassad plan omfattande en eller flera konsultations-tillfällen med samma innehåll som i workshopen samt om önskemål föreligger: genomgång och coachning av för kunden aktuella anföranden och presentationer.

 

Föreläsning

Föreläsningen är en anpassad version av workshopen och ger inspiration och insikter beträffande vårt viktigaste verktyg, rösten, och de signaler vi sänder med röst och kropp.

I dessa former kan du få följande:

Retorikkurs, presentationsteknik, ledarskapsutbildning, chefsträning, röstcoachning, kroppsspråk, säljkurser, inspirationsföreläsningar mm.

Comments are closed