top of page

WORKSHOP - FÖRELÄSNING - ENSKILD KONSULTATION 

sa_ledamoter_logo_blue_edited.png
nedladdning (2).png
Pwclogo_black.png
colper3.jpg
colper1.jpg
colper2.jpg
colper1.jpg

Workshop

Övningar i andnings- och röstteknik, träning på anföranden och presentationer med eller utan powerpoint med ständig feedback och utvärdering.

colper2.jpg

Föreläsning

Inspirerande föreläsningar beträffande vårt viktigaste verktyg, rösten, och de signaler vi sänder med röst och kropp.

colper3.jpg

Enskild konsultation

Individuellt anpassad plan omfattande en eller flera konsultationstillfällen, genomgångar och coachning av anföranden och presentationer.

Vad vi säger är viktigt - HUR kan avgöra genomslaget!

En sak kan vi vara säkra på: det är oerhört mycket mer än själva innehållet i ett budskap som påverkar mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap tas emot. Allt det som handlar om HUR vi säger det vi säger i det skarpa läget kan vara direkt avgörande för genomslaget.

Powerpointpresentationer, säljande anföranden, forskningskommunikation, process eller vilken talarsituation som än gäller handlar i grunden om samma sak: att berätta så att mottagaren triggas och attraheras till lyssning och interaktion, oberoende av ämne och fysiskt eller digitalt sammanhang.

 

Som retoriker och röstspecialist vägleder jag dig utifrån kommunikationsforskning från exempelvis ledande institutioner som Harvard University och IMD till en enkel och konkret talarmanual som hjälper dig och dina medarbetare att leverera muntligt med maximal effekt. God muntlig leverans i förening med retoriskt och pedagogiskt stimulerande disposition och upplägg är en enastående kombination.

Image by Anna Hunko
dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg
dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash.jpg

Når du fram med full effekt?
Fångar och fängslar du?
Tar du den plats du förtjänar?
Har du estradpondus?

bottom of page