top of page
Image by Mikhail Pavstyuk

För advokater och andra jurister

Vi vet alla att det i en juridisk process kan vara oerhört mycket mer än innehållet i sig som påverkar hur budskap uppfattas, landar, tas emot. Och därmed påverkar bedömning och domslut. Den muntliga leveransen, själva tilltalet i kombination med upplägg/disposition, är många gånger en avgörande del av detta. Process, pitch, undervisning eller vilken talarsituation som helst – ingenting slår god muntlig kommunikation!

 

En stor del av mina kunder utgörs av advokater och andra jurister. Jag arbetar sedan många år med advokatsamfundets utbildningar för blivande advokater såväl som för redan verksamma. Bland mina kunder finns en mängd affärsbyråer och brottmålsbyråer.

Underteckna ett kontrakt
domstol

Min konsultation sker i workshopform eller enskilt. Utbildningarna fokuserar på ett grundläggande ramverk, en ”manual”, som skänker trygghet och ökar talarens möjligheter att inge förtroende och pondus, att oavsett forum ÄGA talarsituationen.

Image by Tingey Injury Law Firm

CV rörande uppdrag med jurister

Är sedan 2010 en del av Advokatsamfundets utbildningar för blivande advokater.

Gör i Advokatsamfundets regi regelbundet utbildningar för verksamma advokater.

 

Har gjort och gör uppdrag för mer än fyrtio advokatbyråer, däribland ett flertal av Sveriges mest namnkunniga både vad gäller varumärken och enskilda advokater.

Är sedan fyra år del av Åklagarmyndighetens utbildningsprogram för verksamma åklagare.

 

Andra kunder kunder rörande juridisk verksamhet 

Domstolsverket.

Förvaltningsdomstolen.

Polisen.

Justiedepartementet

EU-kommissionens jurister

Bolagsjurister hos ICA, Ledarna, Länsförsäkringar, PEAB  m fl. 

Bistår ofta jurister inför mål både vad gäller affärsjuridik och brottmål.

Har vid tre tillfällen bistått affärsjurister inför mål i Högsta Domstolen.

 

Har vid fyra tillfällen gjort studiebesök i London och i New York City för att lyssna på jurister.

bottom of page