top of page

Ett viktigt kvinnoperspektiv beträffande röst och retorik

Alldeles för många kvinnor är ofrivilligt defensiva i sin framtoning när de

framför budskap i samband med presentationer och andra professionella

talarsituationer. Det går att anföra alla möjliga biologiska, sociala och kulturella

skäl till varför det är så. Den diskussionen är viktig och intressant.


Min infallsvinkel kommer i denna text att springa utifrån de lingvistiska

mekanismer alla som talar använder sig av instinktivt. Blir vi medvetna om

dessa, gör tyst kunskap till medveten kunskap, ja då har vi verktyg som kan

hjälpa oss att motverka invanda, negativa psykologiska förhållningssätt som

ofta leder till försiktig och mer eller mindre defensiv muntlig kommunikation.

Detta i sin tur är en underskattad del av det komplexa samband som gör att

kvinnor fortfarande får stå undan för män när det gäller befattningar i

ledningsgrupper, styrelser, delägarskap m.m.


Vad handlar det då om? Jo, bland annat följande: Precis som alla andra

däggdjur påverkar vi människor varandra genom våra sätt att ”låta och vara”

med röst och kropp. Dessa, våra sätt att låta och vara, handlar om att sända

signaler, impulser, som leder till känslor. Känslor påverkar alltid mottagarens

reaktioner, hens sätt att tänka och förhålla sig till det som kommuniceras. Som

mottagare attraheras vi därmed av att den som talar och är i fokus äger

situationen, vi blir bekväma. Motsatsen gör oss obekväma, mindre benägna att

ta till oss det som sägs. Så fungerar våra hjärnor, vi är i alla sammanhang

psykologiska varelser.


Män har generellt, av naturen, tillgång till mer volym och kraft i sina röster. Det

innebär naturligtvis att det i sociala och professionella sammanhang är lättare

att göra sig hörd vilket i sin tur automatiskt skapar psykologiska fördelar. Detta

utnyttjas, oftast omedvetet, ibland medvetet, på kvinnors bekostnad.

Därmed finns det ett viktigt och angeläget kvinnoperspektiv beträffande

muntlig kommunikation i det professionella sammanhanget. Röstläge och

volym, vars funktion till stor del handlar om att trigga, attrahera och stimulera

till lyssning och interaktion, spelar här en betydande roll.


Så hur ska då kvinnor tänka för att kunna sända liknande signaler vad gäller att

ta plats som många män gör? Ska de härma männen? Nej, förstås inte. Eller jo

förresten, delvis, lite grand.


För hemligheten ligger i, bland annat, att i ”det skarpa läget” använda något

mer volym än i vanlig samtalston. Avgörande är då att den som talar ligger kvar

i sitt normala register. Då klingar rösten avspänt och tar plats på ett naturligt

sätt. Den som talar uppfattas som mjukt offensiv vilket vi som mottagare

intuitivt attraheras av oavsett om det rör sig om en ljusare eller mörkare röst.

Motsatsen, när en röst inte riktigt tar plats i ett rum eller klingar spänt därför

att talaren omedvetet förstärker volymen genom att också tala i ett högre

register än det normala, reagerar vi intuitivt negativt på. Som mottagare värjer

vi oss alltså instinktivt mot röster med defensiv framtoning eller röster som

klingar ansträngt. Vi reflekterar sällan över detta, vi bara reagerar.


Min uppmaning till dig som instinktivt lätt hamnar i en något försiktigare volym

eller tenderar forcera rösten är att, oavsett vad du känner och vad ditt

muskelminne ger uttryck för, gå emot impulserna. Kom ihåg att det som är

ovant nästan alltid är utanför komfortzonen. Det gäller vad vi än ägnar oss åt –

när vi försöker erövra ett nytt ackord på gitarren, när vi utvecklar vår golfswing.

Eller när vi testar att på ett naturligt sätt ta mer plats med rösten.


Så höj röststyrkan från normal samtalston till bara ”snäppet” förstärkt

anförandeton (men som sagt i ditt normalregister). Det fascinerande är att

plötsligt upptäcker du att det bär. Inte bara mottagarna påverkas positivt, du

påverkar också dig själv, du ”sätter igång” dig själv. Och – du får kommandot

över talarsituationen, du är inte offer för omständigheter du inte har koll på.

Du äger.


Som mottagare vill vi inget hellre.

(I sammanhanget är det av vikt att förstå att en röst inte ska göras om. Är ditt

normala register ljust så är det där du ska ligga, försök aldrig göra rösten

mörkare än den är av naturen, återigen: det är den något förstärkta men

avspända rösten vi ska komma åt.)

Senaste inlägg

Visa alla

Tilltal och bemötande i det digitala sammanhanget

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi hela tiden kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, vill vi känna

NU VÄNTAR DET GAMLA NORMALA

Oavsett mötesform – frågor om retorik och möteskultur är alltid aktuella. Så vad har vi då lärt oss av pandemin beträffande möten? Många intygar säkert att det gått ganska bra. Vi blev snabbt bekväma

Comments


bottom of page