top of page

RETORIK HOS ADVOKAT I FRAMTIDEN

Talarteknik med praktiska övningar.

Per Furumo, konsult inom muntlig framställning, stod för Advokat i framtidens lunchföreläsning i Stockholm den 27 januari.

Han gick igenom grunderna i hur den professionelle talaren framträder och talar så att mottagaren vill lyssna, utifrån grundläggande faktorer som tempo, röstläge, styrka, betoning, pausering och kroppsspråk.
Per Furumo är inte bara retorikkonsult, utan också utbildad sångare och sångpedagog från Musikhögskolan.

Deltagarna visade genom både intresserade frågor och skratt åt Per Furumos träffande beskrivningar att de uppskattade hans lärorika och roande föreläsning.

Per Furumo visade effektivt med hjälp av konkreta, praktiska övningar hur man snabbt etablerar kontakt med ett auditorium, gör rätt intryck på en grupp åhörare och skapar förtroende.

– vi säger är viktigt. vi säger det är avgörande! sa Per Furumo.

Källa: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatnatet/Advokat-i-framtiden/Aktuellt/Per-Furumo-larde-ut-retorik-hos-Advokat-i-framtiden/

Senaste inlägg

Visa alla

Tilltal och bemötande i det digitala sammanhanget

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi hela tiden kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, vill vi känna

Comments


bottom of page