top of page

RETORIK och PRESENTATIONSTEKNIK ”Spela på gitarren”

Spela på gitarren – eller så använder du din röst för att fånga kunden Text: Per Furumo

Det spelar ingen roll om du ska presentera något för en person vid ett enskilt möte eller om du ska hålla en föreläsning för över hundra personer. Hur du låter när du talar påverkar alltid mottagaren. Genom att bli medveten om detta får du ett betydande konkurrensmedel på en marknad där många kommunicerar ungefär samma saker och där skillnaden mellan olika erbjudanden ofta är försumbar för kunden.

Så vad handlar det egentligen om? Människor med naturlig fallenhet för att tala så att vi blir fångade och fängslade, de har ju alltid funnits. Vad är det då de egentligen gör, fångas vi? Är det för att just de har så fantastiska, enastående saker att säga?

Låt mig redan från början framhålla: beträffande detta område finns inga rätt eller fel. Det finns bara olika sätt.

För vi måste vara ödmjuka och inse att det finns många sätt och strategier för att ta sig fram här i världen, för att bli lyssnad till. Det kan handla om att den som talar har sin självklara status, vi känner till hennes eller hans kunskapsnivå. Och inte minst kan det handla om vår motivation som mottagare. Om vi vet och förstår att det som kommuniceras gynnar oss kan vi i vissa situationer till och med vara beredda att lyssna till en entonig robot!

Men det finns några fundamentala, universella, i alla språk och kulturer gällande beståndsdelar rörande muntlig kommunikation som alltid påverkar och som man i hög grad kan ha stor nytta av att vara medveten om. Kunskap om dessa kan i hög grad öka förutsättningarna för vassare anföranden och intressantare muntlig kommunikation.

Spela på alla strängar Man kan se det så här: Gitarren har alltid samma sex strängar men den kan spelas på tusen olika sätt. Beträffande muntlig kommunikation och språk gäller samma princip. Det finns några grundläggande faktorer som oavsett vad vi säger påverkar hur det vi säger uppfattas. Det finns alltså tusen sätt att säga en och samma sak. Även om vi använder exakt samma ord! Dessvärre är de underliggande byggstenarna rörande språk – utöver själva orden – i hög grad förbisedda. Förmodligen eftersom de djupast nedärvda delarna av kommunikativa beteenden används instinktivt, på samma sätt som vi instinktivt lär oss att le eller gå. I skarpt läge är det lätt hänt att det vi annars gör instinktivt mer eller mindre neutraliseras.

Så vad handlar det då om? Det där fundamentet, strängarna på gitarren, vilka är de?

Sex komponenter som förbättrar ditt tal Tempo. Börja med att bli medveten om ditt tempo. Ett lugnt taltempo ger dig en lugn framtoning och ökar förutsättningarna för att skapa förtroende.

Röstläge och styrka. Höj volymen ett snäpp, som mottagare älskar vi att den som talar tar naturlig plats, men forcera aldrig. Utgå alltid från ”bekvämlighetsregistret”.

Betoning. Våga förstärka och understryka de viktiga orden. Varje budskap har en kärna. Varje mening har sin kärna, sina nyckelord. Ett amerikanskt uttryck för betoning är wordanchoring, alltså att man ”ankrar” det som är viktigt.

Artikulation. Var inte rädd för tydlig artikulation. Som mottagare älskar vi också tydlighet. Oftast kan du förstärka artikulationen mycket mer än vad du tror utan att det låter konstigt. God artikulation sänder engagemang.

Pausering. Pauserna utgör en viktig del av den muntliga kommunikationen. Pauserna påverkar orden. Det där vi kallar timing handlar till stor del om hur vi använder pauserna.

Berätta! I slutändan handlar allt om detta. Oavsett om det vi kommunicerar muntligt kallas redovisning, information, presentation, sälj eller något annat så ansträng dig för att hitta berättartilltalet. Det blir inte fånigt eller larvigt. Det blir bara ännu mer levande och intressant kommunikation!

Men kroppsspråket då? Faktum är att talar vi muntlig kommunikation så talar vi kroppsspråk. Rösten är kroppen, kroppen är rösten. Det vi gör (eller inte gör) med gestik och mimik när vi talar samspelar alltid med kroppen.

Var inte rädd för att förstärka ditt uttryck med gestik om du intuitivt känner att du vill det. ”Slå igenom slagen”, ”fullfölj swingen”. Det i sin tur påverkar talet.

Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget. Så därför: ”Spela på gitarren”!

Om artikelförfattaren Per Furumo är konsult i muntlig kommunikation/retorik/presentationsteknik. Bland Pers kunder finns en mängd stora företag, organisationer och många andra. Per är ursprungligen utbildad sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har utifrån sina erfarenheter från samarbeten med flera av världens främsta dirigenter, sångsolister och orkestrar förpackat och omsatt sina kunskaper för näringslivet.

Senaste inlägg

Visa alla

Tilltal och bemötande i det digitala sammanhanget

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi hela tiden kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, vill vi känna

Comments


bottom of page