top of page

Syfte och Mål

Utbildning/workshop
Föreläsning
Enskild konsultation

Kurs i retorik – vassare muntlig kommunikation med Per Furumo

Retorikkursens syfte är att inspirera och lära dig att kommunicera på ett övertygande och trovärdigt sätt, fysiskt eller digital Oavsett nivå kan alla utvecklas och ta nästa steg.


Gå en kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB, fysiskt eller digitalt. Du får lära dig hur du med enkla medel förstärker ditt budskap med ett tal och agerande som stimulerar och attraherar till lyssning och interaktion. 

Du får verktyg för ännu intressantare presentationer beträffande upplägg, disposition, storytelling. Du lär dig att oberoende av ämne och innehåll åstadkomma nyfikenhet.

Image by Tyler Franta

Workshop – fysiskt eller digitalt

Inledning/uppvärmning-innefattande enkla andnings-och röstövningar, medicinska rön, forskning. Anföranden/presentationer med eller utan powerpoint och med ständig feedback. Successivt tillgodogör vi oss Manualen, det vill säga det grundläggande ramverk som gäller för alla professionella talarsituationer. Konstant retorisk ledsagning både gällande tal, agerande och innehåll ingår i vår kurs i retorik. 

Enskild
konsultation – fysiskt eller digitalt

Vi lägger upp en individuellt anpassad plan med flera konsultations-tillfällen. Genomgång och coachning av för kunden aktuella anföranden och presentationer.

Workshop – fysiskt eller digitalt

Föreläsningen är en anpassad version av workshopen och ger inspiration och insikter beträffande vårt viktigaste verktyg, rösten, och de signaler vi sänder med tal, agerande och retorik .

Image by Jon Flobrant

Ovanstående upplägg går att få i dessa utbildningar:

Retorikkurs, presentationsteknik, digital retorik, ledarskapsutbildning, chefsträning, röstcoachning, kroppsspråk, säljkurser, inspirationsföreläsningar med mera.

Retorikkurs – några grundläggande tips:

Oavsett taltempo – stressa inte! Den lugna talaren övertygar oftast mer. Här ingår att göra pauser som ger publiken chansen att ta in vad talaren har sagt. Pauser påverkar orden och dramaturgin i anförandet.
Viktigt för en framställning som stimulerar mottagaren är också volymen och artikulationen. Våga använd något mer volym än i normal satalston men alltid i ditt normalregister. Våga också förstärka artikulationen – god artikulation förmedlar energi.

Intresserad av att utveckla din muntliga kommunikation? Välkommen att ta kontakt för att få tillgång till de retoriska redskap du behöver för att fånga lyssnaren från den första sekunden oavsett ämne. 

En kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB kommer att ge dig viktiga grunder i modern retorik och konsten att tala inför en publik

Kurs i retorik – vassare muntlig kommunikation med Per Furumo

Vår retorikkurs är till för att inspirera och lära dig att kommunicera på ett övertygande och trovärdigt sätt. Oavsett nivå kan alla utvecklas och ta nästa steg.
Gå en kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB, fysiskt eller digitalt, och du får lära dig allt – från grunder och struktur i muntlig presentation, till hur du formulerar dig, argumenterar och – kanske viktigast av allt – hur du förstärker ditt budskap med hjälp av tal och agerande såväl i det fysiska som i det digitala sammanhanget. Genom att gå en kurs i retorik lär du dig att fånga åhörarnas intresse och du kommer att känna dig tryggare och säkrare i samband med muntliga presentationer.

Här är bara några pluseffekter som god retorik kan åstadkomma:

  • Bättre införsäljning av tjänster, produkter och idéer ger fler och nöjdare kunder och kollegor.

  • Kommunikationen inom organisationen förbättras och risken för missförstånd minskas

  • Beslutsfattandet underlättas genom större tydlighet.

  • God kommunikation spar tid.

Image by Miguel Henriques

Retorikkurs – några grundläggande tips:

Oavsett taltempot – stressa inte! Den lugna talaren övertygar oftast mer. Här ingår att göra pauser som ger publiken chansen att ta in vad talaren har sagt. Pauser påverkar orden och dramaturgin i anförandet – se bara på de bästa talarna inom politiken, som ofta gör långa pauser i sina tal.

Viktigt för talet är självklart också volymen och artikulationen. Våga använd något mer volym än i normal satalston men alltid i ditt bekvämlighetsregister. Våga också artikulera ordentligt – god artikulation signalerar engagemang.

Intresserad av att utveckla din muntliga kommunikation? Välkommen att kontakta oss så ger vi dig de retoriska redskap som du behöver för att fånga lyssnaren från den första sekunden. En kurs i retorik ledd av Per Furumo Voice and Message AB kommer att ge dig viktiga grunder i modern retorik och konsten att tala inför en publik.

bottom of page