top of page

Det bor en Hans Rosling i oss alla

Få offentliga personer lämnar ett så stort tomrum efter sig som Hans Rosling.

Varför? Låt mig ge den del av förklaringen som borde tas upp oftare.


Professor Roslings storhet låg bl a i att han gjorde sina budskap begripliga. Han hade en enastående förmåga att fånga och fängsla genom sitt engagerande tilltal. Detta i samspel med ett outtröttligt pedagogiskt uppsåt.


Men vad var det då han gjorde?


Jo, han vågade leka. Genom lek fick han oss att med fantasifull powerpoint, legoklossar och interaktion bli intresserade. Han triggade vår nyfikenhet.


När sen den lekfulla pedagogiken kombineras med ett engagerande berättartilltal, samma tilltal vi använder när vi återger en saga eller klassisk berättelse, ja då börjar vi närma oss det som var utmärkande för Hans Rosling: riktigt god muntlig kommunikation.


För vad händer när vi förstärker artikulationen? Jo, vår framtoning blir ännu mer levande. Massor av småmuskler i ansiktet sätts i spel liksom övriga delar av kroppsspråk och gestik vilket bara förstärker kommunikationen ytterligare. Precis så var det med professor Rosling.


Leken, fundamentet för inlärning, upptäckarlust och innovation finns hos alla människor. Den har varit avgörande för människans utveckling. Det engagerande tilltalet likaså. Konvention och hämmande kultur gör att vi lätt tappar detta.


Låt oss lära av professorn som bejakade det levande tilltalet och den lekfulla pedagogiken.

För det bor en Hans Rosling i oss alla.


Per Furumo


Per Furumo Voice and Message AB

Muntlig kommunikation /Retorik /Presentation /Röst

www.furumo.se

0739843083

Besöksadr.: United Spaces, Waterfront Building

Klarabergsviadukten 63,STHLMSenaste inlägg

Visa alla

Tilltal och bemötande i det digitala sammanhanget

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi hela tiden kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, vill vi känna

Comments


bottom of page