top of page

NÅR DU IN NÄR DU NÅR UT? Kommunicera ekonomi så alla lyssnar och förstår.

Det går att göra Pippi Långstrump till världens tråkigaste berättelse och vi kan tala ekonomi, tullskatter eller vad som helst och göra det till världens intressantaste och roligaste presentation!

För vad vi säger är viktigt, men det är hur vi säger det som kan vara avgörande för genom- slaget. – Om vi förstår hur vi triggar och attraherar till lyssning och interaktion, då har vi ett mycket kraftfullt verktyg, konstaterar retorik- konsulten Per Furumo. Inte minst gäller detta när vi kommunicerar ekonomi. Per Furumo har en bakgrund som sångare och pedagog. Han har arbetat med världens främsta dirigenter, orkestrar och sångsolister och är idag starkt efterfrågad som konsult och utbildare i muntlig kommunikation. Bland uppdragsgivarna finns en mängd av våra stora företag och organisationer, offentliga personer och andra. – Helt säkert, det finns inga tråkiga ämnen, bara tråkigt framförda, säger Per Furumo. Muntlig kommunikation handlar om så oändligt mycket mer än själva innehållet. – Tempo, röstläge, betoning, kroppsspråk, tonfall, melodi är helt avgörande för hur den som lyssnar tar till sig av det vi säger. Genom att förstå de här mekanismerna så kan alla skapa maximal, bra muntlig kommunikation i det skarpa läget. Per Furumo påpekar att många av oss är kvar i en övertygelse om att vi är rationella varelser, det är ett 1900-talstänkande som är djupt rotat i oss. – Synen på hur vi fungerar har sedan millennieskiftet ändrats. Idag säger all forskning att vi i första hand är kännande varelser med viss förmåga till rationalitet. Ta till exempel den senaste pristagaren i ekonomi till Nobels minne, Richard Thaler, vars forskning i ekonomisk psykologi visar att vi är långt ifrån rationella. Att åstadkomma god muntlig kommunikation handlar, enligt Per Furumo, om att skapa en så hög mental närvarandenivå hos mottagarna som möjligt. – Jag träffar talare på alla nivåer, de som är riktigt duktiga och de som har det jobbigt. Men alla har förmåga att ta nästa steg. Vinnande muntlig kommunikation handlar också om samspelet mellan tal och bild liksom om storytelling. Med enkla medel så kan du öka förutsättningarna för engagemang och interaktion från de som lyssnar. Per Furumo lyfter fram Hans Rosling som en av våra riktigt stora talare. – Hans storhet låg bland annat i hans pedagogiska förmåga, han gjorde sina budskap begripliga. Genom sitt engagerade tilltal så lyckades han fånga och fängsla sin publik. En av nycklarna till detta var att han vågade leka. Den lekfulla pedagogiken i kombination med ett engagerat berättartilltal gjorde att den som lyssnade kunde ta till sig av budskapet. Vi ska naturligtvis inte försöka låta som Hans Rosling men vi kan alla lära av professorn och bejaka det levande tilltalet avslutar Per Furumo.

Senaste inlägg

Visa alla

Tilltal och bemötande i det digitala sammanhanget

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi hela tiden kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, vill vi känna

Comments


bottom of page