top of page

Retoriktips – 10 frågor till retorikkonsulten Per Furumo

10 frågor till retorikkonsulten Per Furumo

Per Furumo anlitas av en rad olika företag, bland dem många av våra största bolag. Per erbjuder individuell konsultation, workshops och utbildningar. Han ser muntlig framställning som ett hantverk.

TEXT: HELEN ALLVIN

Hur skulle du beskriva ditt jobb? Jag hjälper allt ifrån CEOs och CFOs till medarbetare i företagen att tala så att mottagaren vill lyssna, oavsett ämne och innehåll.

Hur kom det sig att du, som är utbildad på Kungliga Musikhögskolan bytte spår, från sången till retoriken? Jag hade förmånen att turnera mycket i världen och fick möta en annan nivå på muntliga framträdanden än vad som oftast gäller i Sverige. Detta inspirerade mig att utveckla denna del av retoriken för svenska behov. En sång kan framföras på tusen olika sätt, detsamma gäller för vilket anförande som helst.

Vad kan vi i Sverige lära av andra kulturer när det gäller retorik? Vi måste komma ihåg att väldigt många säger ungefär samma saker. Vad vi säger är viktigt, hur vi säger det kan avgöra genomslaget. Som konkurrensmedel är god muntlig framställning enastående. Vi tävlar allt mer med bemötande och tilltal.

Vad är skillnaden mellan att jobba med sång och med tal? Skillnaden är att man inte ska pricka toner. Annars handlar mycket om medvetenhet kring tempo, röstläge och hur vi betonar, allt det som gör att ditt tal låter levande. Behärskar du hantverket blir förutsättningarna för att fånga mottagarens öra så mycket större.

Krävs det inte en medfödd talang för att vara en bra talare? Nej. Det är precis som med alla andra ämnen. Vi har olika fallenhet men alla kan bli bättre. God muntlig framställning är ett hantverk som alla kan lära sig.

”God muntlig framställning är ett hantverk som alla kan lära sig” Per Furumo, Retorikkonsult

Räcker det inte om jag förbereder en bra Powerpoint-presentation? Trots modern teknik måste vi i slutändan tala . Hur skickligt sammansatt en Powerpointpresentation än är så är det talaren man minns. Trots det lägger vi i Sverige nästan ingen förberedelsetid alls på själva framställningen.

Hur ska jag göra för att mina Powerpoint-presentationer ska bli bättre? Återigen, ditt sätt att tala och agera med röst och kropp är det som gör avtryck. Använd bilderna för att illustrera, överlasta dem inte och ha inte för många.

Vad ska jag göra om jag blir väldigt nervös inför ett anförande? Det är naturligt att bli nervös. Det blir även de mest rutinerade skådespelare, sångare och talare. Med koll på hantverket, inte minst andning och tempo ökar möjligheterna att behärska situationen. Som mottagare vill vi alltid att talaren äger situationen. Då kopplar vi av och kan fokusera på budskapet.

Du arbetar även med medieträning tillsammans med journalistankaret Willy Silberstein. Vad ska jag främst tänka på för att få fram mitt budskap i tv? Att utöver det faktiska innehållet ”sända” lugn.

Till sist, vilken är den främsta anledningen till att träna på sin muntliga framställning? För att kommunicera ännu bättre. För att vara maximalt professionell i det skarpa läget! Det strävar väl alla efter?

”Trots modern teknik måste vi i slutändan tala. Hur skickligt sammansatt en Powerpoint-presentation än är så är det talaren man minns ”


Senaste inlägg

Visa alla

Tilltal och bemötande i det digitala sammanhanget

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi hela tiden kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, vill vi känna

Comentarios


bottom of page